Tandimplantaten geven klanten van onze tandheelkundige klinieken hun stralende glimlach terug.

Tandheelkundige kliniek Banner

 

 

Tandimplantaten zijn vast verankerde tandprotheses die veel voordelen bieden ten aanzien van comfort, gebitsesthetiek en functionaliteit. Het implantaat wordt in het kaakbeen aangebracht en vergroeit daar met het botweefsel en de andere weefsels. De implantaten hebben hierbij dezelfde functie als de natuurlijke tandwortel. Deze methode zorgt voor stabiele, goed verankerde tandprotheses, die in sommige gevallen een leven lang meegaan.

Implantaten zijn een oplossing voor verschillende beginsituaties. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een ontbrekende tand of kies, meerdere ontbrekende tanden of kiezen naast elkaar, het ontbreken van de achterste kiezen, het ontbreken van vrijwel alle tanden en kiezen of het compleet ontbreken van een gebit. Meerdere tandartsen van onze tandheelkundige klinieken zijn gespecialiseerd in implantologie en beschikken op dat gebied over uitgebreide kennis en ervaring.

Tandimplantaten hebben de volgende belangrijke voordelen:

  • grote mate van gebitsesthetiek: een implantaat lijkt het meest op een natuurlijke tand of kies (zie ook: ‘Esthetische aspecten’)
  • goed verankerde prothese die lang meegaat
  • botvermindering in de kaak wordt vermeden
  • gezonde naburige tanden worden gespaard en gestabiliseerd
  • bijten en kauwen keert voor vrijwel 100% terug
  • wordt uitstekend verdragen (biocompatibiliteit)

Tandimplantaten worden goed verdragen, omdat ze in vrijwel alle gevallen worden gemaakt van zeer zuiver titanium. Over afstotingsreacties of allergieŽn is tot nu toe nog niets bekend. Onze specialistische klinieken voor tandheelkunde en implantologie gebruiken uitsluitend titaniumimplantaten van de firma ‘3i’. Een ander voordeel van titanium is de hoge belastbaarheid en duurzaamheid. Het materiaal wordt daarom ook in andere takken van de geneeskunde gebruikt, bijvoorbeeld bij het maken van kunstmatige knie- of heupgewrichten.

De belangrijkste voorwaarde voor het succesvol plaatsen van een implantaat is dat het stevig vergroeit met het botweefsel. De door de centra voor gebitsesthetiek gebruikte implantaten zijn voorzien van een speciaal oppervlak, waardoor het vergroeien met het lichaamsweefsel wordt vergemakkelijkt. Wanneer er van nature onvoldoende botweefsel in de kaak aanwezig is, wordt het bot indien nodig verder opgebouwd. Hoe dit precies in zijn werk gaat, staat beschreven onder de medische aspecten. Tandimplantaten zijn bovendien zo gemaakt dat er zich minder goed tandaanslag op kan afzetten. Dit is vooral bij eventuele tandvleesafbraak een voordeel.

Speciaal voor de voortanden kan gebruik worden gemaakt van directe implantatie. Er worden gelijktijdig meerdere stappen uitgevoerd tijdens de behandeling: de aangetaste tanden worden verwijderd, de implantaten worden geplaatst en de ontbrekende tanden of kiezen worden vervangen door een tijdelijke voorziening. Voor de patiŽnt is het prettig om deze behandeling onder volledige narcose te ondergaan. Wanneer de implantaten goed zijn vastgegroeid, wordt de uiteindelijke prothese op de implantaten aangebracht. Dit kan meestal al na ongeveer vier maanden.

Tandimplantaat - kroonVoor het aanbrengen van de implantaten wordt de gebitstoestand van de patiŽnt zorgvuldig onderzocht. Voor bepaalde patiŽnten moet worden overwogen of implantaten wel een goede prothesevoorziening zijn. Tandenknarsen, een slechte kwaliteit van het kaakbot, verhoogd bloedingsrisico of ernstige hart-, lever of nieraandoeningen kunnen betekenen dat een implantaatbehandeling niet geschikt is. U vindt hierover meer informatie bij de medische aspecten.

Over de risico’s worden de klanten natuurlijk uitgebreid voorgelicht in onze tandheelkundige klinieken. Indien nodig wordt gezamenlijk naar alternatieven gezocht, die eveneens voldoen aan de eisen wat betreft gebitsesthetiek en functionaliteit. Het belangrijkste doel van onze tandheelkundige klinieken is een tevreden klant met een stralende glimlach.

 

 

 

Tandheelkundige kliniek Tandimplantaten Dentale wellness Veneers Gebitsesthetiek
Parodontitis Profylaxe Links Sitemap Contact

Fachklinik fŁr Zahnheilkunde und Implantologie
Zentrum fŁr Zahnšsthetik GmbH
Mail: info@zfz.de

Tandheelkundige kliniek

    

Tandimplantaten

     Medische aspecten

     Esthetische aspecten

     Verloop van de
        behandeling

     Veel gestelde vragen

 

Dentale wellness

 

   Veneers

 

Gebitsesthetiek

 

   Hightech

 

Parodontitis

 

Profylaxe

 

   Actueel

 

   Links

 

   Sitemap

 

Contact

    

Tandheelkundige kliniek - Home


 

 

Een groot aantal patiŽnten is enthousiast over het kliniekconcept van de centra voor gebitsesthetiek.Ook in de pers wordt vaak gepubliceerd over onze tandheelkundige privťklinieken. (Duitstalig)